Tegneriet

Lys, luft og god akustik i et rum der er tilpasset brugernes behov kommer ikke af sig selv!

Det kan gøres på flere måder, men resultatet bliver bedst, når de kommende brugere inddrages i et grundigt forarbejde, der forenes med et vel udført arbejde – og siden indtages af de mennesker og møbler, der hører til.

I min tid som byggeteknisk rådgiver har jeg været med til at skabe rum for mange forskellige mennesker; familier, børn og unge, ældre og handicappede – og til så forskellige formål som boliger, erhverv, foreninger, kirker og institutioner.

Jeg har haft ansvar for projektmateriale, økonomi og tidsplan – og under udførelse har jeg ført tilsyn med arbejdets kvalitet.

I forbindelse med nyindretning og ombygning er Tegneriet således klar med byggeteknisk rådgivning.

Læs mere på www.tegneriet-mb.dk.